Kto sme

Sme PROVIDA: organizácia, ktorá spája filantropiu a investície pre lepší a hodnotnejší svet. Svet, v ktorom náročné začiatky neobmedzujú budúce príležitosti. Svet, kde aj zložité sociálne problémy majú dlhodobé riešenia. Cestu si hľadáme cez vlastné projekty, ale podporujeme aj iné neziskové organizácie s podobnou filozofiou. Spájame filantropiu s biznisom a využívame netradičné riešenia pri závažných spoločenských problémoch. Sme kreatívni, vytrvalí a otvorení spolupráci.

Projekty, ktoré podporujeme

Sme vďační za naše plnohodnotné detstvo a vzdelanie. Preto chceme, aby všetky znevýhodnené deti dostali šancu na plnohodnotný život. Ceníme si podnikavých, vytrvalých a štedrých ľudí. Vieme, že kultúra a umenie sú zrkadlom spoločnosti a dušou komunity. Práve preto tvoríme a podporujeme projekty, ktoré sa venujú deťom, mládeži a znevýhodneným, podpore študentov, spoločensky prospešnému podnikaniu, umeniu pre rozvoj komunít a angažovanosti.