PredchádzajúciNasledujúci

NOVÁ VÝZVA 2022
12. ročník

Zapojte sa do štipendijného programu Štipendium Krídla - štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára
Názov projektu
NOVÁ VÝZVA 2022
12. ročník
Projektový manažér
Eva Horváthová
Stránka projektu
Štipendium krídla info
NOVÁ VÝZVA PRE ROK 2022 OTVORENÁ !!!


Milí naši Krídelníci,
už viac ako 10 rokov podporujeme talentovaných študentov zo Slovenska, ktorí boli prijatí na niektorú zo zahraničných univerzít a majú víziu podieľať sa na riešení pálčivých spoločenských tém. Budúcnosť našej krajiny nám leží na srdci a preto aj touto cestou chceme motivovať a podporiť niektorých z vás, ktorí zručnosti a vedomosti získané v zahraničí, neskôr pretavíte do budovania lepšej spoločnosti doma, na Slovensku.KRITÉRIÁ VÝBERU:

- Aké sú tvoje študijné úspechy? - pozrieme sa na tvoje doterajšie študijné výsledky, ocenenia, vydané publikácie a ostatné úspechy
- Akými schopnosťami sa môžeš pochváliť? - zvedaví sme na tvoje "mäkké" i "tvrdé" zručnosti a talenty
- V čom sa rád/rada angažuješ? - ktorá spoločenská téma ťa zaujíma? Máš predstavu, ako prispeješ k zlepšeniu vybraného problému? Máš víziu venovať sa danej téme aj po ukončení štúdia?
- Ktoré hodnoty sú pre teba dôležité? - aké vlastnosti si na sebe vážiš? Ako vnímaš etiku, prípadne ako sa budeš snažiť riešiť etické problémy v rámci svojej profesie?

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Pošli nám:
- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (nezabudni uviesť dátum narodenia, miesto narodenia, tel. a email )
- motivačný list v slovenskom jazyku (1 x A4)
- na email: stipendiumkridla@provida.sk

TERMÍN:

najneskôr do 30. septembra 2022

SUMA:

5000 EUR (bude rozdelená medzi najlepších uchádzačov)


Pozn.: zaslaním materiálov súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Nadáciou PROVIDA na účely programu Štipendium Krídla a to do momentu vyhlásenia výsledkov.Tešíme sa na vaše prihlášky :)
img
Eva Horváthová
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PROJEKTU KRÍDLA
Vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V PROVIDE zastrešuje všetky zahraničné a domáce nadačné projekty a taktiež má na starosti správu majetku nadácie a jej prevádzku.... Celé bio
Vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V PROVIDE zastrešuje všetky zahraničné a domáce nadačné projekty a taktiež má na starosti správu majetku nadácie a jej prevádzku. Skryť bio

Podporili sme

Zuzana Vikarská 2014
Zuzana Vikarská 2014
Marek Krizka 2014
Marek Krizka 2014
Alzbeta Dlha 2014
Alzbeta Dlha 2014
Jakub Chudik 2015
Jakub Chudik 2015
Kata Lacko 2015
Kata Lacko 2015
Karin Andrasikova 2015
Karin Andrasikova 2015
Katarina Zatkova 2016
Katarina Zatkova 2016
Ivana Smoleňova 2016
Ivana Smoleňova 2016