PredchádzajúciNasledujúci

NOVÁ VÝZVA 2023
13. ročník

Zapojte sa do štipendijného programu Štipendium Krídla - štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára
Názov projektu
NOVÁ VÝZVA 2023
13. ročník
Projektový manažér
Ladislav Kossár
Stránka projektu
Štipendium krídla info
OTVÁRAME 13. ROČNÍK ŠTIPENDIA KRÍDLA PRE VYSOKOŠKOLÁKOV!


O ŠTIPENDIU A JEHO VZNIKU:

Ladislav Kossár už 13 rokov podporuje štipendiami talentovaných študentov zo Slovenska, ktorí boli prijatí na niektorú zo zahraničných univerzít a majú sen po skončení školy pracovať na zlepšení našej spoločnosti a jej komplexných environmentálnych, sociálnych alebo iných výzvach.

„V roku 2010 som stretol Vlada – slovenského študenta, ktorého prijali na magisterský program na prestížnej Harvard University. Vlado v tom čase zháňal peniaze na veľmi drahé štúdium. Vtedy som si spomenul, ako som bol ja sám v podobnej situácii počas celej vysokej školy. Bol som v kolobehu neustáleho písania žiadostí o peniaze na ubytovanie, stravu a celkové živobytie aj v prípade, keď mi bolo školné odpustené. Popri štúdiu som pracoval v knižniciach či reštauráciách, aby som dokázal splácať študentské pôžičky,“ spomína na svoje vysokoškolské štúdium Ladislav, ktorého Vlado inšpiroval k založeniu štipendia pre vysokoškolákov študujúcich na zahraničných univerzitách.

Ladislav vedel, že hodnota dobrého vzdelania je nesmierne veľká. Počas svojich štúdií sa naučil po španielsky, nemecky, anglicky aj základy latiny a francúzštiny. Žil a ako bankár pracoval v 5 krajinách. Cíti obrovskú vďaku za „krídla“, ktoré dostal od svojej rodiny, blízkych aj univerzít, ktoré ho finančne podporili a pretavil ju do svojho malého štipendijného programu.

„Kto by som bol bez opory a lásky mojej rodiny a môjho vzdelania? Od rodiny som dostal korene aj krídla, a tak sa rád podelím a pomôžem v miere, v akej viem, aby ďalší študenti mohli snívať a žiť svoj sen a svojím talentom a srdcom spraviť tento svet trochu lepším. Štipendium Krídla im možno dá viac pokoja a času na štúdium v knižnici, možno zníži dlhy, a tak prispeje k tomu, že študent bude môcť zotrvať na ceste za svojím snom. Je úplne jedno, či raz bude ochranca lesov či oceánov, právnička, architekt alebo kurátor galérie. Svet potrebuje viac dobra, viac krásy, viac pokory aj viac úsmevu,“ dodáva zakladateľ Štipendia Krídla, ktorého slová sú v našom DNA.

Pri pohovorovaní našich štipendistov sa zameriavame nielen na ich talent a dosiahnuté akademické výsledky či dobrovoľnícke aktivity, ktorým sa venujú, ale aj na integritu a ich vzťah k hodnotám pravdy, slobody a empatie k vylúčeným alebo sociálne slabším. Zaujíma nás myseľ aj srdce, aj kúsok z toho, čomu chce mladý študent zasvätiť svoj život v službe spoločnosti. Väčšinou sa o štipendium uchádzajú študenti magisterského stupňa, ale radi podporíme aj bakalárske ročníky. Dnes už viac ako 30 mladých študentov zlepšuje náš svet a veríme, že tento rok sa k nim pridáš aj ty 😊.

KRITÉRIÁ PODPORY:
Každý rok malou sumou podporíme niekoľko študentov. Peniaze môžu byť použité na čokoľvek, čo študent k štúdiu v zahraničí aktuálne potrebuje – cestovné náklady, ubytovanie, knihy, strava, vyplatenie iných pôžičiek či školné. Veľmi sa budeme tešit, ak sa študent po ukončení štúdia v zahraničí vráti na Slovensko a svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti pretaví do budovania lepšej spoločnosti u nás.

Hľadáme osobnosti, ktoré svojim životným príbehom ukazujú, že to ide: dokážu zladiť usilovnosť s pokorou, talent s čestnosťou a majú ambíciu prispievať k pozitívnej spoločenskej zmene. V prihláške a osobnom pohovore sa pozrieme na:

1. Osobnostné predpoklady a schopnosti: sme zvedaví na tvoje "mäkké" i "tvrdé" zručnosti a talenty. Na čom ti záleží v spoločnosti? Čo ťa štve tak veľmi, a prečo, že si tomu ochotný zasvätiť život? 2. Tvoj talent: čo ti ide? Čo máš rád? Aké sú tvoje študijné výsledky? Podarilo sa ti získať nejaké ocenenie či vydať odbornú publikáciu? 3. Sociálnu angažovanosť: ktorá spoločenská či environmentálna téma ťa zaujíma? Máš predstavu, ako prispeješ k riešeniu vybraného problému? Máš víziu venovať sa danej téme aj po ukončení štúdia? Ako? 4. Hodnoty: aké vlastnosti si na iných a na sebe vážiš? Prečo? Ako vnímaš etiku, prípadne ako sa budeš snažiť riešiť etické problémy v rámci svojej profesie? Musel si už riešiť ťažkú etickú dilemu? V čo veríš?

SPÔSOB PRIHLÁSENIA:
Na email stipendiumkridla@provida.sk nám pošli:
- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (nezabudni uviesť dátum a miesto narodenia, tel. a email)
- motivačný list v slovenskom jazyku (1 x A4)

TERMÍN UKONČENIA VÝZVY: 30. októbra 2023
CELKOVÁ SUMA ŠTIPENDIA: 12.000 EUR (bude rozdelená medzi najlepších uchádzačov)

INÉ: zaslaním materiálov súhlasíš so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Nadáciou PROVIDA na účely programu Štipendium Krídla a to do momentu vyhlásenia výsledkov.


Prihlás sa a možno práve tvojej prihláške dáme krídla 😊.

S pozdravom,

Ladislav Kossár
img
Ladislav Kossár
Zakladateľ

Podporili sme

Zuzana Vikarská 2014
Zuzana Vikarská 2014
Marek Krizka 2014
Marek Krizka 2014
Alzbeta Dlha 2014
Alzbeta Dlha 2014
Jakub Chudik 2015
Jakub Chudik 2015
Kata Lacko 2015
Kata Lacko 2015
Karin Andrasikova 2015
Karin Andrasikova 2015
Katarina Zatkova 2016
Katarina Zatkova 2016
Ivana Smoleňova 2016
Ivana Smoleňova 2016